הסרט צוות
בימוי, צילום: יוהנס קוהן
עריכה, הקלטה מקורית: תום אור
עריכת קול: האנס מארגט
תיקוני צבע: קורנליוס גלזר
הפקת כתוביות בעברית: אולפני סינמטיפ, רות שק-יסעור

הפקה: בירגיט קיפפר, הרלד רות, פולקר מאל, ד"ר מיכל פראק
נגד שיכחה – בעד דמוקרטיה (אגודה רשומה)
קופרודוקציה: פרייצייט גשטלטונג

אודותינו